Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie

16 Listopada 2012

15 listopada br. odbyło się 13 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.
W obradach uczestniczył Prezydent Miasta Piekary Śląskie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, centrali Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Dyrektorzy KWK "Piekary" i KWK "Bobrek-Centrum".
Podczas spotkania omówiono m.in.: zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2012 r., oraz projektowanej w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód górniczych realizowany przez SRK S.A.
Podczas posiedzenia zwrócono szczególną uwagę na problemy związane z odwodnieniem niecki Montometu oraz na docelowy sposób naprawienia szkód górniczych powstałych na Osiedlu Awaryjnym w Piekarach Śląskich.

do góry