Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Spotkanie z kierownikami działów techniki (..)

Gliwice: Spotkanie z kierownikami działów techniki strzałowej podziemnych zakładów górniczych

15 Listopada 2013

15 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownikami działów techniki strzałowej podziemnych zakładów górniczych, nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
- stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w 2013 r., a także wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń,
- działania podejmowane dla ograniczenia liczby wypadków i niebezpiecznych zdarzeń podczas prowadzenia robót strzałowych oraz propozycje rozwiązań mających na celu zwiększenie dyscypliny pracy podczas wykonywania robót strzałowych.

Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo wykonywania robót strzałowych i konieczność wzmożenia nadzoru podczas ich wykonywania. W trakcie dyskusji omówiono bieżące problemy związane z prowadzeniem robót strzałowych i stosowaniem przepisów prawa w tym zakresie.

do góry