Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Krosno: Spotkanie z przedstwicielami UDT

Krosno: Spotkanie z przedstwicielami UDT

15 Listopada 2013

15 listopada br. w Krośnie odbyło się spotkanie dyrektora oraz przedstawicieli oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie z dyrektorem oraz wytypowanymi inspektorami OUG w Krośnie. Spotkanie zorganizowano w związku z postanowieniami porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem WUG, a Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania Urzędu Dozoru Technicznego oraz urzędów górniczych.
W trakcie narady którą prowadził dyrektor OUG w Krośnie przedstawiono między innymi stan wypadkowości w górnictwie otworowym i odkrywkowym na terenie właściwości Urzędu w aspekcie ruchu maszyn i urządzeń, tryb prowadzenia czynności kontrolnych w związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz możliwości współdziałania organów.
Podczas dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące nadzoru rynku, badań i dopuszczeń zbiorników ciśnieniowych oraz instalacji technicznych, eksploatacji w zakładach górniczych urządzeń transportu bliskiego, a także możliwości współpracy w zakresie oceny zagrożeń stwarzanych przez urządzenia techniczne w szczególności podczas zaistnienia wypadku ciężkiego lub śmiertelnego .

do góry