Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych (..)

Gliwice: Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

17 Października 2012
16 października br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawicieli Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych, z uwzględnieniem problematyki tzw. "czynnika ludzkiego",
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- aktualizację zasad zgłaszania wypadków, zagrożeń i zdarzeń oraz wybranych rodzajów robót,
- gospodarkę złożem w procesie eksploatacji,
- przygotowanie zakładów górniczych do "szybkiego" zamykania rejonów wentylacyjnych,
- kontrolę urządzeń metanometrii automatycznej, w aspekcie wymogów dokumentacji techniczno - ruchowej producenta,
- wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach za 9 miesięcy br.

W trakcie prezentacji przyczyn i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, Dyrektor OUG przedstawiał na bieżąco wyniki badań przyczyn i okoliczności ww. wypadków, zawarte w orzeczeniach powypadkowych.
Szczególną uwagę zwrócono na procedury zatrudniania firm świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych.

do góry