Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych (..)

Gliwice: Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

14 Grudnia 2012

13 grudnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawicieli KW S.A. i JSW S.A.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych, z uwzględnieniem problematyki tzw. "czynnika ludzkiego",
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i zdarzeń,
- gospodarkę złożem w procesie eksploatacji, w tym projekt zagospodarowania złoża,
- zamierzenia dla poprawy bezpieczeństwa w rejonach "szczególnie" zagrożonych.
Szczególną uwagę zwrócono na konieczność podjęcia działań zmierzających do wdrożenia rozwiązań systemowych zapobiegających wypadkom i zdarzeniom, w miejsce działań doraźnych wprowadzanych po ich zaistnieniu. Dyrektor OUG w Gliwicach zaapelował do kierowników ruchu zakładów górniczych o wzmożenie nadzoru nad pracami wykonywanymi w ruchu zakładów górniczych przez firmy usługowe.

do góry