Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kielce: Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów (..)

Kielce: Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych

13 Grudnia 2012

12 grudnia br. odbyło się spotkanie Dyrektora OUG w Kielcach z kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających otworami wiertniczymi siarkę rodzimą, wody lecznicze i wody termalne oraz z wytypowanymi Pracownikami podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu tych zakładów. W spotkaniu uczestniczył również nadinspektor ds. górnictwa otworowego w OUG w Kielcach.
Narada poświęcona było następującym zagadnieniom:
- omówieniu wypadków zaistniałych w 2012 roku w otworowych zakładach górniczych,
- zatrudnianiu podmiotów usługowych w ruchu zakładu górniczego,
- zgłaszaniu wypadków i niebezpiecznych zdarzeń właściwemu organowi nadzoru górniczego,
- kwalifikacjom osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych,
- prowadzeniu ruchu zakładu górniczego w świetle wymagań planu ruchu,
- zasadom bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w warunkach zagrożeń siarkowodorowych.
Podczas spotkania omawiano także szereg zagadnień dotyczących bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w świetle regulacji określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze.

do góry