Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych (..)

Gliwice: Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

19 Czerwca 2012

19 czerwca br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych, z uwzględnieniem problematyki tzw. "czynnika ludzkiego",
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- sposoby zapobiegania wypadkom podczas rabowania obudowy w wyrobiskach przyścianowych,
- zasady organizacji pracy w aspekcie zapewnienia odpowiedniej ilości osób zatrudnianych na poszczególnych stanowiskach,
- profilaktykę zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia w świetle statystyki zachorowalności na pylicę płuc,
- zasady sporządzania planów ruchu zakładu górniczego oraz uzyskiwanie pozwoleń na oddanie do ruchu ścian prowadzonych w warunkach specjalnych, w aspekcie warunków koncesji, projektu zagospodarowania złoża i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wybrane zagadnienia związane z wejściem w życie z dniem 1.01.2012r. przepisów ustawy z dnia 9.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

Zwrócono szczególną uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zmechanizowania procesu rabowania obudowy chodnikowej i eliminacji przebywania górników rabunkarzy w przestrzeni przeznaczonej do rabowania.

do góry