Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Spotkanie z przedstawicielami podmiotów (..)

Gliwice: Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych

14 Listopada 2013

14 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych, nadzorowanych przez OUG w Gliwicach z udziałem pracownika Departamentu Warunków Pracy Wyższego Urzędu Górniczego.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
- stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
- wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki), powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków
oraz zdarzeń zaistniałych w 2013 r.,
- wnioski wynikające z kontroli podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych, w aspekcie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości,
- działania podejmowane dla ograniczenia liczby wypadków i niebezpiecznych zdarzeń związanych z zagrożeniami przy prowadzeniu robót strzałowych oraz przedstawiono propozycje rozwiązań uwzględniających zwiększenie dyscypliny pracy podczas wykonywania robót strzałowych.
Dyrektor OUG zwrócił uwagę na wzrost liczby wypadków ciężkich w firmach w 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz na poprawny dobór technologii i bezpieczne wykonywanie robót górniczych w związku z wypadkami spowodowanymi opadem skał oraz zawałem skał stropowych.

do góry