Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Piekary Śląskie: 15 posiedzenie Zespołu (..)

Piekary Śląskie: 15 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej

14 Listopada 2013

14 listopada br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Piekary" w Piekarach Śląskich, odbyło się 15 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.
Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Prezydent Miasta Piekary Śląskie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, centrali Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz dyrektorzy KWK "Piekary" i KWK "Bobrek-Centrum".
Podczas narady omówiono m.in.: zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2013 r. oraz eksploatacji projektowanej na IV kwartał 2013 r. i I kwartał 2014 r., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód górniczych, realizowanego przez zakłady górnicze i SRK S.A.
Ponadto przedstawiono stan realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę poświęcono problemom związanym z odwadnianiem niecek bezodpływowych powstałych na terenie Gminy, usuwaniu szkód górniczych w obiektach mieszkalnych i drogowych oraz przywróceniu wartości użytkowych, zdegradowanym działalnością górniczą terenom po byłej kopalni "Andaluzja".

do góry