Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: spotkanie z kierownikami działów górniczych i (..)

Gliwice: spotkanie z kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych

23 Maja 2013

23 maja br. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez gliwicki urząd z udziałem przedstawicieli JSW S.A. i KW S.A.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
- stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
- wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) - powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2012r. i 4 miesiącach 2013r.
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków
i zdarzeń zaistniałych w 2013r. oraz przedstawienie propozycji rozwiązań uwzględniających właściwy dobór środków zabezpieczających przed zapłonem metanu przy mechanicznym urabianiu zwięzłych skał, w tym prawidłowe przewietrzanie wyrobisk, skuteczne układy zraszania noży oraz sposoby zabezpieczenia metanometrycznego
- przygotowanie zakładów górniczych do "szybkiego" zamykania rejonów wentylacyjnych,,
- wybrane zagadnienia związane z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230),

Dyrektor OUG przypomniał zagadnienia problemowe w obszarze bezpieczeństwa pracy, związane ze sprawowanym nadzorem i kontrolą przedsiębiorców wydobywających węgiel kamienny, to jest:
- wdrażanie zmechanizowanego systemu likwidacji wyrobisk za frontem ścian np. poprzez zastosowanie sekcji obudów zmechanizowanych prowadzonych w wyrobiskach chodnikowych.
- opracowywanie i wdrażanie procedur zapoznawania pracowników zakładów górniczych i firm usługowych zatrudnianych w ruchu zakładu z obowiązującymi dokumentacjami wykonywania określonych prac to jest: projektami technicznymi, dokumentacjami układów transportu, technologiami i instrukcjami.

Kierownicy działów górniczych przedstawili sposoby realizowania powyższych zagadnień
problemowych w poszczególnych zakładach górniczych.

do góry