Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/42 wspierających Fundację Bezpieczne Górnictwo

42 wspierających Fundację Bezpieczne Górnictwo

24 Maja 2013

Grono fundatorów Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego powiększyło się dzisiaj o trzy firmy – Kopalnię Soli Wieliczka, Rudpol-Opa oraz MWM Elektro. Fundację wspiera obecnie 42 przedsiębiorstwa górnicze lub pracujące na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytuty naukowe i badawcze, a także osoby prywatne.

Zgromadzenie Fundatorów na dzisiejszym posiedzeniu uchwałą przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 r., które przedstawił prezes Zarządu Fundacji, prof. Krzysztof Cybulski. Udzielno absolutorium Zarządowi, który będzie pracował przez kolejny rok w niezmienionym składzie i na tych samych zasadach (społecznie). Prezydent Zgromadzenia, prof. Józef Dubiński, który prowadził obrady, zachęcał przybyłych do wykorzystania filmu promującego bezpieczne wydobywanie kopalin – pt. "Bogactwo z głębi Ziemi", który został sfinansowane ze środków fundacji. Prosił także o zgłaszanie inicjatyw propagujących: górnicze talenty, rozwiązania, urządzenia i maszyny przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym.

Prezes WUG, Piotr Litwa zaprezentował założenia i zasady nowego konkursu, który będzie organizowany w tym roku po raz pierwszy pod egidą Fundacji Bezpieczne Górnictwo. Zgromadzenie Fundatorów zaakceptowało zaproponowany regulamin oraz skład Rady Honorowej.

Zgromadzenie Fundatorów zaaprobowało przedstawienie Fundacji do współpracy w organizacji IX Międzynarodowych Zawodów Ratowniczych, które zaplanowano w Polsce w dniach 6-13 września 2014 r. Fundacją ufunduje jeden z pucharów dla najlepszej drużyny oraz umunduruje sędziów oceniających sprawność uczestników zawodów. Uczestnicy dzisiejszego Zgromadzenia minutą ciszy uczcili Piotra Gismana, który zmarł w tym roku i był jednym z twórców Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego, działającej od 16 lat działa przy WUG.

do góry