Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Górażdże: Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami (..)

Górażdże: Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych

24 Października 2012

23 października br. w Górażdżach odbyło się cykliczne spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych prowadzącymi działalność górniczą na terenie województwa opolskiego z udziałem przedstawicieli Marszałka Województwa Opolskiego, starostw powiatowych i gmin województwa opolskiego.
Podczas narady omówiono:
- informacje na temat stanu bezpieczeństwa w górnictwie,
- dokumentacja kartograficzna w odkrywkowych zakładach górniczych,
- obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ewidencji i bilansu zasobów złóż kopalin,
- obowiązek sporządzenia planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego,
- zmiany w przepisach dotyczących środków strzałowych,
- obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o odpadach wydobywczych,
- stwierdzanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji z zakresu górnictwa.

do góry