Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice

19 Października 2012

18 października br. w KWK "Sośnica - Makoszowy" odbyło się 35 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Gierałtowice, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., RZGW oraz kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Knurów-Szczygłowice" i "Budryk".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej za okres II i III kwartału 2012 r. oraz eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań hydrotechnicznych na rzece Kłodnicy i potokach Gierałtowickim, Chudowskim i Bujakowskim.

do góry