Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Górnictwo podziemne - ściany i wyrobiska szczególnego (..)

Górnictwo podziemne - ściany i wyrobiska szczególnego nadzoru

12 Stycznia 2017

11 stycznia br. odbyła się narada kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego i pięciu okręgowych urzędów górniczych (z siedzibami w Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Rybniku i Wrocławiu) oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Obrady prowadził Piotr Wojtacha – w.o. prezesa WUG.

Dyskutowano o stanie prawnym oraz możliwościach technicznych i organizacyjnych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa przenośników zgrzebłowych w kopalniach węgla kamiennego. Sześć wypadków śmiertelnych i jeden ciężki w latach 2001-2016 miało bezpośredni związek z obsługą lub pracą w pobliżu tego typu urządzeń. Piotr Wojtacha, podsumowując dyskusję stwierdził, że dążąc do wypracowania nowych rozwiązań trzeba wysłuchać opinii użytkowników przenośników zgrzebłowych. Przedsiębiorcy zostaną poproszeni o przekazanie swoich propozycji w tym zakresie do WUG.

 Ponadto podczas narady dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych zaprezentowali dziewięć ścian oraz  dziewięć wyrobisk korytarzowych objętych szczególnym nadzorem przez pracowników okręgowych urzędów górniczych. Ściany typowane są do szczególnego nadzoru z powodu kumulacji zagrożeń naturalnych. Natomiast wyrobiska ze względu na nietypową obudowę lub lokalizację pod zrobami (przestrzenią, z której wcześniej wybrano węgiel). Aktualną sytuację w rejonach szczególnego nadzoru analizowano w kontekście występujących zagrożeń i stosowanej profilaktyki, postępów dobowego wydobycia, niebezpiecznych zdarzeń, zatrzymywanych przez inspektorów robót lub urządzeń, wydawanych decyzji oraz kontroli wykonywanych przez osoby dozoru kierownictwa kopalń.

 Ponadto podczas narady zapoznano się z informacją o przebiegu akcji ratowniczej w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna po tąpnięciu z 29 listopada 2016 r. Zaprezentowano również stan robót związanych z drążeniem lub pogłębianiem szybów dla KGHM Polska Miedź S.A. i PGG Sp. z o.o.

do góry