Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Górniczy telefon zaufania działa całą dobę

Górniczy telefon zaufania działa całą dobę

8 Lutego 2019

Górniczy telefon zaufania działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym od 2011 roku, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Wszyscy pracownicy zakładów górniczych dzwoniąc pod nr tel. 32 736-19-47 mogą zgłaszać zauważone nieprawidłowości i niebezpieczne zdarzenia zagrażające ich zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu pracy. Oprócz telefonu mogą też do tego rodzaju zgłoszeń wykorzystać pocztę mailową oraz tradycyjną wysyłając informację na adres Wyższego Urzędu Górniczego. Informacje można przekazywać anonimowo.

W 2018 roku na telefon interwencyjny WUG oraz na skrzynkę mailową wpłynęło łącznie 109 zgłoszeń o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu zakładów górniczych. Pracownicy nadzoru górniczego w ubiegłym roku potwierdzili zasadność 25 zgłoszeń (ok. 23 proc.). Sygnały o nieprawidłowościach przekazanych do WUG w 93 przypadkach badali inspektorzy urzędów górniczych (w pozostałych przypadkach zasadność zgłoszeń badały inne instytucje, w tym pięć Państwowa Inspekcja Pracy), którzy w 17 przypadkach - po przeprowadzonych kontrolach - wydali decyzje wstrzymujące część ruchu zakładu lub nakazali usunięcie nieprawidłowości. Decyzje te dotyczyły trudnych warunków pracy, zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, ponadnormatywnej pracy górników w podwyższonej temperaturze, eksploatacji niesprawnych maszyn i urządzeń, uszkodzonej obudowy wyrobisk, braku należytego dozoru nad robotami oraz nielegalnej eksploatacji kopalin.

Przesłane w 2018 roku zgłoszenia dotyczyły:

 • zagrożenia klimatycznego oraz konieczności skrócenia czasu pracy (30 zgłoszeń),
 • niewłaściwej eksploatacji lub niesprawności maszyn i urządzeń (15),
 • stosowania mobbingu przełożonych wobec pracowników (11),
 • stosowania niebezpiecznych metod pracy (11),
 • zagrożenia metanowego (10),
 • nieprawidłowej obudowy wyrobisk (6),
 • nielegalnej eksploatacji złóż (5),
 • zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (3),
 • niezgłaszania wypadków przy pracy (3),
 • utrudnionego dojścia do miejsca pracy i brak porządku na drogach ucieczkowych (3),
 • eksploatacji niezgodnie z koncesją (3),
 • złej organizacji pracy (2),
 • używania alkoholu (2),
 • zagrożenia tąpaniami (1),
 • zagrożenia pożarowego (1),
 • szkoleń załogi (1),
 • zatrudniania pracowników bez wymaganych kwalifikacji (1),
 • używania narkotyków (1).

Podsumowując, w 2018 r. potwierdzono, jak wyżej podano, zasadność tylko 25 zgłoszeń, ale nie znaczy to, że pozostałe interwencje były bezzasadne. Nie można wykluczyć, że przynajmniej niektóre ze wskazywanych nieprawidłowości zostały usunięte nim inspektorzy dotarli we wskazane im przez informatora miejsce czy zjechali pod ziemię.

Przypomnijmy, że w 2017 interwencyjnych zgłoszeń było 75 (w tym zasadnych 29), w 2016 r. 94 (zasadnych 23) w 2015 r. — 97 (zasadnych 30), w 2014 — 99 (zasadnych 24), w 2013 —58 (zasadnych 19).

do góry