Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współpraca Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z (..)

Współpraca Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

8 Lutego 2019

W czwartek, 7 lutego br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Zastępcą Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Strony podsumowały dotychczasowe doświadczenia w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami na terenach poeksploatacyjnych.

Podczas spotkania omówiono kwestie:

  • współdziałania organów w przypadkach nielegalnego składowania odpadów w wyrobiskach górniczych;
  • wzajemnego informowania o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu;
  • rozwiązań mogących zapewnić większą skuteczność w zwalczaniu procederu nieprawidłowej gospodarki odpadami na terenach poeksploatacyjnych;
  • dalszych kierunków współdziałania organów.

Spotkanie było realizacją postanowień porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, dotyczących podjęcia współpracy na szczeblu terenowym pomiędzy stronami.

do góry