Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Górniczy telefon zaufania działa od 2011 roku

Górniczy telefon zaufania działa od 2011 roku

13 Stycznia 2020

Górniczy telefon zaufania działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym niezmiennie od 2011 roku, całodobowo, siedem dni w tygodniu. Pracownicy kopalń mogą tą drogą, jak i również przez pocztę mailową, zgłaszać wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości dotyczące pracy zakładu górniczego. W 2019 r. odebrano łącznie 141 takich zgłoszeń.

Pracownicy nadzoru górniczego w 2019 r. potwierdzili zasadność 42 zgłoszeń (30%), natomiast 12 zgłoszeń jest w trakcie rozpatrywania. W 2018 r., zgłoszeń interwencyjnych było 109 (potwierdzonych 25), w 2017 r. – 75 (potwierdzonych 22), w 2016 r. – 94 (potwierdzonych 23), w 2015 r. – 97 (potwierdzonych 30), w 2014 r. – 99 (potwierdzonych 24).

Zgłaszane nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych w szczególności dotyczyły:

  • zagrożenia klimatycznego – przekroczeń dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy oraz pracy w pełnym wymiarze czasu, na stanowiskach pracy, gdzie parametry mikroklimatu są przekroczone (28 zgłoszeń, potwierdzonych 13),
  • zagrożenia metanowego, w tym nieprawidłowego działania czujników metanometrii automatycznej i niewłaściwego miejsca ich zabudowy; zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i zagrożenia tąpaniami (15 zgłoszeń, potwierdzonych 6),
  • nieprawidłowego stanu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń (12 zgłoszeń, potwierdzonych 3),
  • pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (7 zgłoszeń, potwierdzonych 0),
  • nielegalnej eksploatacji (9 zgłoszeń, potwierdzone 1),
  • stosowania niebezpiecznych metod pracy (7 zgłoszeń, potwierdzone 1), 
  • procedury postępowania po zaistniałym wypadku, w tym ukrywania wypadków (6 zgłoszeń, potwierdzonych 2), 
  • występowania zagrożeń pochodzących od stosowanych środków (substancji) chemicznych (5 zgłoszeń, potwierdzonych 0), 
  • stosowaniu mobbingu wobec pracowników (5 zgłoszeń, potwierdzonych 0). 

Pozostałe zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowości związanych m.in. z funkcjonowaniem kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, otwarciem zaizolowanego wyrobiska przed rozpoczęciem planowanej akcji ratowniczej, niezgłoszeniem akcji ratowniczej, złą organizacją pracy, brakiem ładu i porządku w miejscu pracy, fałszowaniem dokumentów.

Telefon interwencyjny w Wyższym Urzędzie Górniczym (32 736 19 47), obsługuje pełniący dyżur przez całą dobę dyspozytor, który przyjmuje m.in. informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa w zakładach górniczych. Informacje o występujących nieprawidłowościach można również przekazywać na adres mailowy oraz tradycyjną pocztą.

do góry