Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Górniczy telefon zaufania działa od ponad dekady

Górniczy telefon zaufania działa od ponad dekady

12 Stycznia 2022

Od 2011 roku w Wyższym Urzędzie Górniczym działa specjalny telefon zaufania, pod który górnicy mogą anonimowo zgłaszać przypadki naruszania bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach. 

Jest czynny całą dobę, a przekazywane zgłoszenia odnotowuje pełniący dyżur dyspozytor. Informacje o występujących nieprawidłowościach można ponadto przekazywać na adres mailowy oraz tradycyjną pocztą. Jak pokazuje wieloletnia praktyka i skrupulatnie prowadzone statystyki - telefon spełnia swoją rolę i jest bardzo potrzebny. Stanowi dodatkowy, uzupełniający element działalności kontrolnej urzędów nadzoru górniczego oraz innych organów współpracujących z WUG w zakresie bhp. Umożliwia szybszą interwencję inspekcyjno-techniczną w sytuacjach o różnym poziomie i charakterze zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych.

W 2021 r. tą drogą wpłynęło 87 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych. Pracownicy nadzoru górniczego potwierdzili zasadność 25 z nich, natomiast w trakcie rozpatrywania pozostało na dzień 31 grudnia 2021 r.  jeszcze 7.

Zgłoszeń nie brakowało również w latach wcześniejszych. W 2020 r. telefonów interwencyjnych było 97 (potwierdzonych 35), w 2019 r. - 141 (potwierdzonych 44), w 2018 r. - 109 (potwierdzonych 25), w 2017 r. - 75 (potwierdzonych 22).

Najczęściej zgłaszane i potwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych w roku 2021 dotyczyły:

  • przekroczenia dopuszczalnej temperatury (17 nieprawidłowości, 6 potwierdzonych ),
  • nieprzestrzegania przepisów (17 nieprawidłowości, 5 potwierdzone),
  • zagrożenia metanowego, w tym niesprawnych czujników metanometrii (10 nieprawidłowości, 3 potwierdzone),
  • nielegalnej eksploatacji (7 nieprawidłowości, 2 potwierdzone),
  • dopuszczania osób do pracy bez odpowiednich kwalifikacji, szkoleń i kursów (5 nieprawidłowości, 1 potwierdzona),
  • nieprawidłowego stanu maszyn i urządzeń, w tym nieprawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń (4 nieprawidłowości, 2 potwierdzone),
  • przekroczenia stężeń gazów kopalnianych (4 nieprawidłowości, 2 potwierdzone),
  • nieprawidłowego stanu obudowy zmechanizowanej (4 nieprawidłowości, 1 potwierdzona).

Pozostałe zgłoszenia dotyczyły między innymi nieprawidłowości związanych z robotami strzałowymi, nieprzestrzeganiem czasu pracy, stosowaniem niebezpiecznych metod pracy, używaniem substancji psychotropowych i alkoholu, ukrywaniem wypadków oraz brakiem ładu i porządku w miejscu pracy.

Wykres przedstawiający liczbę zgłoszeń na górniczy telefon zaufania w latach 2017-2021

do góry