Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gospodarowanie złożami kopalin w procesie ich wydobywania (..)

Gospodarowanie złożami kopalin w procesie ich wydobywania w świetle PGG

17 Listopada 2011

16 listopada br. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Kielcach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite, zlokalizowanych na obszarach powiatów pajęczańskiego, radomszczańskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego w województwie łódzkim.
Spotkanie poświęcone było zagadnieniom gospodarowania złożami kopalin w procesie ich wydobywania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze a także sprawom bezpieczeństwa pracy w górnictwie kopalin pospolitych.
Podczas obrad przedstawiono m.in. zmiany wprowadzone przepisami ww. ustawy, dotyczące zasad i warunków podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie prac geologicznych i wydobywania kopalin ze złóż. Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy szczególnie żywo interesowali się zmianami przepisów odnoszących się do działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, prowadzonej na podstawie koncesji udzielanych przez starostów.

do góry