Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Knurów: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Knurów: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej

17 Listopada 2011

16 listopada br. w Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" odbyło się 33 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Zachód" oraz kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Knurów-Szczygłowice" i "Budryk".
Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2011 r. oraz planowanej w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę stanu zabezpieczeń obiektów użyteczności publicznej umożliwiających bezpieczne przejęcie wpływów projektowanej ekspoloatacji.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Omówiono realizację zadań hydrotechnicznych na potokach Gierałtowickim, Chudowskim, Pniówka i Bujakowskim. Ponadto omówiono roboty związane z zabezpieczeniem obwałowania rzeki Kłodnicy i prace związane z likwidacją zalewiska Wn-35.

do góry