Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Grzegorz Loska nie żyje

Grzegorz Loska nie żyje

14 Lutego 2011

13 lutego br. w wypadku drogowym śmierć ponieśli Grzegorz Loska wraz z małżonką. Kierownictwo i pracownicy WUG składają wyrazy współczucia rodzinie.
Pogrzeb odbył się w dn. 23 lutego o godz. 13.30 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Grzegorz Loska był bardzo cenionym pracownikiem Departamentu Energomechanicznego WUG. Karierę zawodową rozpoczął w kopalni "Bielszowice", a następnie pracował w kopalni "Śląsk". Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w zakładach górniczych, był m.in. nadsztygarem urządzeń elektrycznych dołowych i powierzchniowych. W nadzorze górniczym był zatrudniony od stycznia 2007 roku. Z jego ekspertyz korzystali często sędziowie rozpatrujący sprawy wypadków związanych z energią elektryczną, do których dochodziło nie tylko w kopalniach, ale także na terenie Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Mikołowa i Katowic. Miał 49 lat.

Podziękowania za udział w pogrzebie śp. Grzegorza Loski

Kierownictwo i pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego dziękują wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp. Grzegorza Loski, a w szczególności przedstawicielom zakładów górniczych, jednostek naukowo-badawczych, instytucjom, a także przyjaciołom, znajomym, koleżankom i kolegom z pracy za wsparcie duchowe i wyrazy współczucia.

do góry