Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa (..)

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

22 Lutego 2011
W dniu 22 lutego br. w siedzibie przedsiębiorcy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, zakładu górniczego wydobywającego ropę naftową i gaz ziemny otworami wiertniczymi odbyło się spotkanie kierownictwa i dozoru ruchu tego zakładu górniczego z pracownikami Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie przedstawił zebranym stan bezpieczeństwa i wypadkowości w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, nadzorowanego przez OUG w Krośnie. Spotkanie było także dobrą okazją dla pracowników OUG w Krośnie do dokonania podsumowania działalności kontrolnej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie za rok ubiegły i omówienia podstawowych celów i zadań urzędu na 2011 r.

W trakcie spotkania poruszono również inne zagadnienia, a w szczególności:

  • przyczyny niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, które miały miejsce w ostatnim okresie w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Krośnie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn powstałych z winy człowieka,
  • zasady dotyczące zatrudniania podmiotów przy robotach prowadzonych w ruchu zakładu górniczego, w tym prawidłowe metody dokonywania podziału obowiązków pomiędzy przedsiębiorcą, a podmiotami i podwykonawcami robót,
  • wymogi właściwej aktualizacji szczegółowych planów ruchu zakładów górniczych w przypadku prowadzenia robót budowlanych i włączania do użytkowania obiektów i urządzeń,
  • potrzebę ujednolicenia dokumentacji formalno-prawnej związanej z montażem i wymianą urządzeń technologicznych na kopalniach,
  • wykorzystanie środków z funduszu likwidacji zakładu górniczego.


do góry