Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/I Konferencja pt. „Bezpieczne zachowania kluczem rozwoju (..)

I Konferencja pt. „Bezpieczne zachowania kluczem rozwoju kultury bezpieczeństwa” w ZG „Rudna”

2 Lipca 2015

W KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” 30 czerwca br. odbyła się
I Konferencja pt. „Bezpieczne zachowania kluczem rozwoju kultury bezpieczeństwa”. W ten sposób rozpoczęto kolejny etap Programu „STOP wypadkom w pracy”, będącego jednym z filarów wdrożonej w Oddziale idei „ZERO HARM”, czyli „Zero szkody dla człowieka, środowiska, maszyn i urządzeń”.

Głównym celem działań w tej części będzie wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk z podmiotami gospodarczymi wykonującymi prace na terenie Oddziału ZG „Rudna” oraz doskonalenie komunikacji i koordynacji działań na rzecz bhp. Konferencja była inauguracją trudnego i złożonego procesu współdziałania na płaszczyźnie bezpieczeństwa z podmiotami zewnętrznymi. W swym programie zawierała prezentację najważniejszych problemów.

Podczas wydarzenia podpisano List Intencyjny pomiędzy: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”, KGHM ZANAM S.A., Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. a INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. W powyższym dokumencie strony oświadczyły, iż mając na uwadze korzyści płynące z wymiany doświadczeń z tytułu współpracy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia pracowników podejmą wspólne działania na rzecz realizacji celów Programu „Stop wypadkom w pracy” stanowiącego element Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. do roku 2020.

W Konferencji oprócz gospodarzy - przedstawicieli Kierownictwa KGHM Polska Miedź S.A. i O/ZG „Rudna”, uczestniczyli m.in.: dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z prezentacją działań Urzędu, Dyrektor Oddziału ZUS w Legnica, nadinspektor Oddziału PIP w Legnicy, przedstawiciele zarządów największych firm oraz reprezentanci związków zawodowych, ZSIP, Związku Pracodawców Polska Miedź, Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach.

do góry