Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów

1 Lipca 2015

30 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się VI Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów.
W Posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, tj.: wójtowie gmin, przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A., Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie oraz zaproszeni goście (przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i Głównego Instytutu Górniczego).

Wśród poruszonych na posiedzeniu zagadnień znalazły się m.in.:

  • Omówienie ustaleń z poprzedniego spotkania Zespołu (grudzień 2014 r.);
  • Omówienie dotychczasowych wyników zainstalowanego w obszarze górniczym „Puchaczów V” monitoringu sejsmograficznego. Przedstawiciel GIG przedstawił prezentację nt. „Oceny możliwości wykonania monitoringu powierzchni terenu górniczego kopalni LW Bogdanka SA pod katem wystąpienia wstrząsów”;
  • Sprawozdanie Kierownictwa LW Bogdanka S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej
    w okresie I półrocza 2015 r. (tj. od poprzedniego posiedzenia Zespołu) oraz planowanych robót górniczych w okresie II półrocza 2015 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu;
  • Przedstawienie przez kierownictwo L.W. Bogdanka S.A. spraw związanych z naprawą szkód górniczych w I półroczu 2015 r. (ilość zgłoszeń, liczba i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni, zabezpieczenia profilaktyczne);
  • Informacje Wójtów Gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców dotyczące wystąpienia szkód górniczych w I półroczu 2015 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.;
  • Ustalenia działań naprawczych do realizacji przez Przedsiębiorcę do czasu kolejnego posiedzenia zespołu.
do góry