ISO dla UGBKUE

6 Grudnia 2010

23 listopada 2010 r. Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością Nr 2209/1/2010 w zakresie: "Nadzór górniczy i budowlany pierwszej instancji w sprawach podziemnych zakładów górniczych w zakresie określonym w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze". Audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. potwierdził spełnienie wymagania normy PN-EN ISO 9001 : 2009 przez UGBKUE. Uroczystego wręczenia certyfikatu dokonał w dniu 3 grudnia br., podczas uroczystości barbórkowej nadzoru górniczego, przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

do góry