Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/IX Międzynarodowe Targi Geologia 2011 rozpoczęte

IX Międzynarodowe Targi Geologia 2011 rozpoczęte

25 Maja 2011

Od 25 do 26 maja br. na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie będą trwały IX Międzynarodowe Targi Geologia 2011 GEO-EKO-TECH.
Podczas targów będzie prezentowana oferta firm i instytucji świadczących usługi na rzecz bezpieczeństwa inwestycji infrastrukturalnych, badania gruntów, stabilizacji osuwisk, fundamentowania a także bezpieczeństwa dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz nowoczesnych technologii poszukiwania i eksploatacji surowców złóż.
W programie targów przewidziano m. in. dwudniową konferencję poświęconą tematyce geobezpieczeństwa i geozagrożeń przygotowywaną we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.
Targom patronuje: Ministerstwo Gospodarki, Minister Infrastruktury - Cezary Grabarczyk, Główny Geolog Kraju Henryk Jacek Jezierski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Litwa, NFOŚiGW, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Państwowa Agencja Atomistyki, Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Techniki Budowlanej, Akademia Górniczo Hutnicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz KHMH Polska Miedź, Strabag Sp. z.o.o. i Lotos Petrobatic S.A. Partnerem Strategicznym Targów jest PGNIG S.A.

do góry