Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Komisja Bezpieczeństwa Pracy

Komisja Bezpieczeństwa Pracy

25 Maja 2011

25 maja odbyło się XXVIII posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. 32-osobowe gremium - naukowcy, przedstawiciele resortu gospodarki oraz ochrony środowiska, reprezentanci przedsiębiorców górniczych, związków zawodowych i stowarzyszeń - powołane zostało decyzją prezesa WUG. Jest organem opiniodawczo-doradczym. KBPwG pracuje pod przewodnictwem prof. Józefa Dubińskiego.

Na posiedzeniu oceniono stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w dwóch ostatnich latach. Przedstawiono doświadczenia spółek węglowych w funkcjonowaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w zakresie szkoleń i badań okresowych. Ten punkt w porządku obrad był realizacją wniosku z poprzedniego posiedzenia KBPwG.

Podczas posiedzenia prezentowano opinię Grupy Roboczej ds. Górnictwa Węgla Kamiennego. Zwierała ona m.in. raporty o wypadkach w 2011 r. w kontekście stażu pracy i wieku poszkodowanych oraz przyczyn tych zdarzeń. Analizowane były przyczyny ryzykownych zachowań pracowników oraz możliwości diagnozowania i przewidywania takich zachowań.

do góry