Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Inauguracyjne posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w (..)

Inauguracyjne posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

29 Sierpnia 2018

W środę, 29 sierpnia br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Komisja powołana została przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie delegacji ujętej w ustawie Prawo geologiczne i górnicze i zastąpiła funkcjonujące do końca czerwca 2018 r. dwie komisje: Komisję do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny oraz Komisję do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny.

Nadrzędnym zadaniem Komisji będzie opiniowanie stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń towarzyszących działalności górniczej, prowadzonej zarówno w podziemnych, jak też w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.

W skład Komisji, której przewodniczy wiceprezes WUG Krzysztof Król, powołani zostali specjaliści z różnych dziedzin działalności górniczej, reprezentujący uczelnie techniczne, jednostki naukowo-badawcze i przedsiębiorców górniczych.

W części plenarnej posiedzenia, po wręczeniu nominacji osobom wchodzącym w skład Komisji, przedstawione zostały szczegółowe cele i zadania Komisji oraz zagadnienia organizacyjno-formalne związane z funkcjonowaniem tego gremium. Część zwykła posiedzenia poświęcona została zaopiniowaniu wniosku Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w Bytomiu dotyczącego wprowadzenia zmian w Kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami na lata 2017-2020.

do góry