Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Inauguracyjne posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. (..)

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice

24 Maja 2021

W czwartek, 20 maja br. odbyło się, w formie wideokonferencji, I posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli Wójt Gminy Ornontowic oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Gminy Ornontowice, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., a także kopalń - „Bolesław Śmiały” i „Budryk”.

Przedstawiciele kopalń „Bolesław Śmiały” i „Budryk” przedstawili przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie IV kwartału 2019 r. - I kwartału 2021 r., a także eksploatacji projektowanej na II i III kwartał br., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresem usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

Do wypowiedzi przedstawicieli kopalń dotyczących usuwania szkód górniczych powodowanych działalnością kopalń odniósł Wójt Gminy Ornontowice wskazując na liczne sygnały mieszkańców Gminy Ornontowice zaniepokojonych wstrząsami wysokoenergetycznymi generowanymi eksploatacją górniczą oraz wskazując najważniejsze dla gminy obiekty użyteczności publicznej wymagające napraw.

W trakcie dyskusji ustalono, że na następnym spotkaniu Zespołu, zaplanowanym na 25 listopada br., omówione zostaną dwa wnioski związane ze sposobem usuwania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładów górniczych. Pierwszy związany z naprawą ulicy Orzeskiej, drugi związany z naprawą budynków użyteczności publicznej w Ornontowicach.

do góry