Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów BHP i Szkolenia (..)

Spotkanie z kierownikami działów BHP i Szkolenia podziemnych zakładów górniczych

27 Maja 2021

W środę, 26 maja br. odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów BHP i Szkolenia podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

Podczas spotkania omówiono:

  • zmiany przepisów dotyczące kwalifikacji górniczych,
  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w latach 2019 - 2020 oraz w ciągu 4 miesięcy roku 2021,
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i zdarzeń zaistniałych w zakładach nadzorowanych przez Dyrektora OUG w Gliwicach,
  • wnioski wynikające z zakończonych przez Dyrektora OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń, a zwłaszcza podjęte działania w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na rolę pracowników działów BHP i Szkolenia w promowaniu zasad bezpiecznej pracy w zakładach górniczych. Ponadto Dyrektor Biura BHP i Szkolenia Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach przedstawił m.in. działania podjęte przez Zarząd PGG S.A. w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i szkolenia załogi w podległych spółce zakładach górniczych.

do góry