Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Informacja dotycząca stanu zagrożenia wodnego w (..)

Informacja dotycząca stanu zagrożenia wodnego w zakładach górniczych

19 Maja 2010
W związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi i występującym zagrożeniem powodziowym zdarzenia związane z zagrożeniem wodnym i zalaniem obiektów zakładów górniczych występują na terenie właściwości miejscowej sześciu okręgowych urzędów górniczych. W stosunku do dnia 18.05.2010 r., obszar zagrożenia powodziowego powiększył się o województwo świętokrzyskie. Zakłady górnicze, w których wystąpiło zalanie wyrobisk i obiektów bądź występuje zagrożenie powodziowe, znajdują się na terenie sprawowanego nadzoru i kontroli przez okręgowe urzędy górnicze w Krakowie, Krośnie, Rybniku, Gliwicach, Katowicach oraz Kielcach.

Na terenie pozostałych okręgowych urzędów górniczych nie odnotowano zdarzeń związanych z zagrożeniem dla wyrobisk i obiektów zakładów górniczych.

Zalaniom i podtopieniom uległy wyrobiska górnicze i obiekty głównie odkrywkowych zakładów górniczych w szczególności eksploatujących złoża kruszyw naturalnych w terasach i bezpośrednim sąsiedztwie rzek: Wisły, Odry, Dunajca, Raby, Wisłoki, Ropy, Białej, Uszwicy i Drwinki w województwach: małopolskim, śląskim, podkarpackim, opolskim i świętokrzyskim.

Nie odnotowano wypadków związanych z ww. zdarzeniami.

Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, łącznie zalaniu i podtopieniu uległy wyrobiska i obiekty 72 odkrywkowych zakładów górniczych (wzrost o 22 w stosunku do danych z dnia 18.05.2010 r.).

W przypadku otworowych zakładów górniczych zagrożenie zalaniem nadal występuje w przypadku 1 kopalni, gdzie przygotowana jest ewakuacja trzech osób. W przypadku kopalń gazu ziemnego nie ma zagrożenia dla pracowników oraz samych zalanych otworów eksploatacyjnych.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w przypadku podziemnych zakładów górniczych nie stwierdzono zagrożenia dla wyrobisk podziemnych oraz obiektów budowlanych.

do góry