Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Innowacyjni w górnictwie

Innowacyjni w górnictwie

3 Grudnia 2013

Kapituła Konkursu "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie" ustaliła werdykt. Spośród 110 zgłoszonych wniosków wdrożonych w zakładach górniczych wybrano w ocenie jurorów najlepsze. Nazwiska laureatów zostaną oficjalnie ogłoszone podczas uroczystości barbórkowej WUG w dniu 6 grudnia br.

Kapituła pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Cybulskiego, prezesa Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego", przyznała trzy nagrody finansowe (pierwsza w wysokości 10 tys. zł, druga - 5 tys. zł, trzecia - 3 tys. zł). Organizatorem pierwszego tego typu konkursu w branży wydobywczej, o zasięgu ogólnopolskim jest Wyższy Urząd Górniczy oraz działająca przy WUG Fundacja "Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego".

Piotr Litwa, prezes WUG, mówił podczas ogłaszania tego konkursu, że nadzór górniczy cały czas poszukuje pomysłów na pokazywanie nowoczesności polskiego górnictwa i rozwijania zdrowej rywalizacji, która przekłada się na zmianę mentalności górników i poprawę warunków ich pracy. Konkurs "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie" wskazuje najlepsze w ostatnich latach rozwiązania techniczne lub organizacyjne.

Zgodnie z regulaminem jurorzy oceniali projekty innowacyjne wdrożone w zakładach górniczych w latach 2011-2012. Kierowali się przy tym następującymi kryteriami:
- likwidacja lub znaczne ograniczenie zagrożeń stanowiących główne grupy przyczynowe wypadków przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń;
- ograniczenie czynników szkodliwych dla zdrowia;
- eliminacja ryzykownych zachowań pracowników;
- poprawa bezpieczeństwa pracy w podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego.

do góry