Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Intensyfikacja współpracy na rzecz górnictwa w (..)

Intensyfikacja współpracy na rzecz górnictwa w polsko-saksońskim obszarze przygranicznym

17 Listopada 2017

W Muzeum Śląskim w Görlitz, 16 listopada br. odbyła się pierwsza wspólna konferencja polskich i saksońskich instytucji zaangażowanych w działania na rzecz górnictwa, zorganizowana w ramach transgranicznego projektu MineLife. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Krzysztof Król – wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,  Piotr Kujawski – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz Robert Podolski – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Projekt MineLife jest realizowany wspólnie przez Saksoński Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu. Partnerzy projektu dyskutowali o znaczeniu górnictwa dla przemysłu, administracji i społeczności lokalnej w regionie saksońsko-dolnośląskim, dzieląc się równocześnie wiedzą i informacjami z opinią publiczną.

Stefan Brangs, Sekretarz Stanu w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Transportu wraz z partnerami projektu przedstawił podczas konferencji najważniejsze zagadnienia związane z tematyką i celami projektu MineLife. W trakcie całodniowego wydarzenia poruszono ponadto kwestie dotyczące wyzwań społecznych i wpływu górnictwa na środowisko w regionie przygranicznym. Szczególną uwagę poświęcono strategii urzędów górniczych w Polsce, strategii rozwoju województwa dolnośląskiego oraz saksońskiej strategii zarządzania zasobami.

Konferencja miała na celu umożliwienie nawiązania kontaktów międzynarodowych przez przedsiębiorców górniczych, ekspertów, naukowców oraz pracowników administracji publicznej, a także wymianę doświadczeń w zakresie kierunków rozwoju górnictwa w Polsce i Saksonii.

MineLife jest projektem transgranicznym, który ma na celu intensyfikację współpracy partnerskiej pomiędzy polskimi i saksońskimi instytucjami zaangażowanymi w działania na rzecz górnictwa. Projekt umożliwi z jednej strony wymianę informacji na temat struktury i organizacji organów administracji, ich kompetencji i procedur postępowania, z drugiej strony zaś pozwoli na zapoznanie się ze stosowanymi w górnictwie odkrywkowym i podziemnym na terenach przygranicznych technologiami i metodami działania. Ponadto, eksperci z obu krajów przeanalizują możliwości łagodzenia i rozwiązywania konfliktów występujących na obszarach, na których prowadzona jest działalność wydobywcza. W celu poprawy wizerunku górnictwa w ramach projektu zostanie zorganizowana wystawa objazdowa na temat możliwości zapobiegania zagrożeniom związanym z górnictwem.

Projekt MineLife jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014–2020.

do góry