Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

17 Listopada 2017

W czwartek, 16 listopada br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach odbyło się 44. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.

Spotkanie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Urzędu Gminy w Gierałtowicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, „Budryk”, „Sośnica” i „Makoszowy".

Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji 6 uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” przedłożyła informację o stanie robót hydrotechnicznych na potoku Gierałtowickim oraz informację na temat zabezpieczenia rejonu ulic: Ofiar Obozów Hitlerowskich, Obrońców Granicy i Topolowej w Gierałtowicach przed podtopieniem. Kopalnia „Sośnica” poinformowała o stanie realizacji dwóch uchwał. Pierwsza dotyczyła prac prowadzonych w Przyszowicach, związanych z likwidacją zawodnienia terenu pomiędzy ulicami: Szkolną, Powstańców Śląskich, Karola Miarki i Gierałtowicką oraz zagospodarowaniem terenu w pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Fornalskiej i rzeką Kłodnicą - w związku z budową zbiornika Sośnica I. Druga uchwała obejmowała roboty związane z likwidacją zalewiska Wn 24 w Przyszowicach. Kopalnia „Makoszowy” przedstawiła stan realizacji dwóch uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu porozumiewawczego. Dotyczyły one: robót związanych z podwyższeniem i uszczelnienia obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego oraz stanu robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim. Zespół Porozumiewawczy zdecydował o dalszym monitorowaniu realizacji zadań objętych wymienionymi uchwałami oraz dodatkowo podjął uchwałę o monitorowaniu robót hydrotechnicznych na rowie A w Przyszowicach.  

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie zakresu eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie w II i III kwartale 2017 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z przedstawionego materiału wynika, że w IV kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r. pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację prowadzić będą kopalnie: „Sośnica”, „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”. Przedstawiciele wszystkich kopalń podkreślili, że są zabezpieczone środki finansowe na usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Gierałtowice podkreślił, że konstruktywny dialog i współpraca Gminy oraz kopalń pozwoli na zrealizowanie do końca rozpoczętych zadań hydrotechnicznych, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców.

do góry