Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Inwentaryzacja wyrobisk górniczych

Inwentaryzacja wyrobisk górniczych

23 Lipca 2014

W dniu 08.07.2014r. Wyższy Urząd Górniczy zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na obszarach zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego, barytu, rud metali kolorowych na terenie Dolnego Śląska". Zadanie to wpisuje się w realizowaną przez Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem pracę badawczą pn. "Ocena zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych oraz określenie działań prewencyjnych", prowadzoną w ramach Programu Priorytetowego "Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin".
Do tej pory w ramach Programu opracowano "Metodykę oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych na terenach zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych", według której wykonywane są inwentaryzacje wyrobisk górniczych w poszczególnych obszarach. Następnie, w latach 2013-2014, zrealizowany został drugi etap pracy badawczej, który obejmował "Inwentaryzację wszystkich wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na terenie zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego Zagłębia Dąbrowskiego". W ramach powyższej pracy zinwentaryzowano 687 wyrobisk, dla których opracowano karty informacyjne, karty parametryczne oraz karty oceny zagrożenia i ryzyka. Całość została zgromadzona w formie bazy danych. W przyszłości, zgodnie ze złożonym w NFOŚiGW harmonogramem, planowany jest do realizacji w latach 2017-2018 kolejny etap pracy badawczej pn. "Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na obszarach zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego za wyjątkiem Zagłębia Dąbrowskiego".

do góry