Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Warszawie: spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem (..)

OUG w Warszawie: spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

24 Lipca 2014

W dniu 23.07.2014 r. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie odbyło się spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie. Spotkanie było realizacją postanowień porozumienia zawartego w dniu 04.04.2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, dotyczących podjęcia współpracy na szczeblu terenowym pomiędzy stronami.
W wyniku przeprowadzonych rozmów i wymiany informacji ustalono zasady i tryb wzajemnego współdziałania, a także zakres i termin przekazywania informacji, sprawozdań i wniosków o istotnym znaczeniu dla środowiska w szczególności występujących w trakcie wykonywania robót geologicznych przy poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż węglowodorów niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Ustalono terminy kolejnych spotkań w okresach kwartalnych oraz spotkania podsumowującego odbywanego raz w roku w rozszerzonym składzie.

do góry