Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/„Jankowice” najbezpieczniejszą kopalnią 2016 r.

„Jankowice” najbezpieczniejszą kopalnią 2016 r.

24 Lutego 2017

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Odział KWK ROW Ruch Jankowice zajęła pierwsze miejsce w Konkursie „Bezpieczna Kopalnia” 2016. To już czwarty sukces z rzędu załogi tego zakładu w rankingu bezpieczeństwa pracy. Od 14 lat nie było tam ani jednego wypadku śmiertelnego, to specyficzny rekord w bezwypadkowej pracy w polskim górnictwie podziemnym.

Liderów bezpieczeństwa pracy w górnictwie oklaskiwano podczas Gali Laureatów, która jest uroczystym punktem programu XXVI Szkoły Eksploatacji Podziemnej, odbywającej się w Krakowie. Na podstawie wyników uzyskanych w 2016 r. w Konkursie „Bezpieczna Kopalnia” zwyciężyli górnicy z „Jankowic”. Drugie miejsce zajęła KWK „Bobrek-Piekary”, należąca do Węglokoks Kraj sp. z o.o. Trzecie miejsce ex aequo zajęły: ZG „Siltech” sp. z o.o. i  „Eko-Plus” sp. z o.o. Nagrody zwycięzcom konkursu wręczyli Piotr Wojtacha, w.o. prezesa WUG i Lesław Mandrak, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach.

Już od 22 lat ten konkurs promuje szeroko rozumianą kulturę bezpieczeństwa pracy w górnictwie podziemnym, w którym występują największe zagrożenia dla życia i zdrowia załogi. Kryteria oceny zakładów górniczych są bardzo rygorystyczne i niezmienne. Podstawowym wymogiem eliminacyjnym to trzy kolejne ostatnie lata bez wypadku śmiertelnego. Natomiast o konkretnych miejscach w rankingu najbezpieczniejszych kopalń decydują wskaźniki szczegółowe, takie jak: liczba wypadków lekkich oraz kolejnych dni bez wypadku w danym roku konkursu, występujące w kopalniach zagrożenia naturalne, liczebność załogi, wielkość wydobycia. Rozbudowane kryteria są warunkiem obiektywizmu w ocenie poszczególnych zakładów górniczych. Jeżeli jedynym miernikiem byłaby liczba wypadków, bez ich odniesienia do konkretnych zagrożeń występujących w kopalniach oraz liczebności załóg, to w konkursie zwyciężałyby tylko zakłady małe o dobrych warunkach górniczo-geologicznych.

Konkurs „Bezpieczna Kopalnia” jest wspólnym przedsięwzięciem WUG, Głównego Instytutu Górnictwa, Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. W. Cybulskiego", Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, katowickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Pierwszy ranking kopalń w aspekcie bezpieczeństwa pracy przygotowano w 1996 r. Załoga „Jankowic” na 22 przeprowadzonych edycji sześciokrotnie zajęła pierwsze miejsce. Siedmioosobowa Kapituła Konkurs „Bezpieczna Kopalnia”, pod przewodnictwem Wojciecha Magiery, wiceprezesa WUG, wyłoniła tegorocznych liderów w górnictwie węgla kamiennego podczas posiedzenia zorganizowanego 9 lutego br. w WUG. W kategorii górnictwa rud miedzi nagród nie przyznano.

Galę Laureatów podczas tegorocznej Szkoły Eksploatacji Podziemnej, poprzedził Raport WUG o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie, który zaprezentował Krzysztof Król, dyrektor Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG. Pod względem wypadkowości ubiegły rok w górnictwie węgla kamiennego był jednym z najlepszych w całym półwieczu. Kopalnie rud miedzi nie utrzymały dobrych trendów w tym zakresie. Podstawowe informacje o stanie bezpieczeństwa w górnictwie w 2016 r., wraz ze wskaźnikami, są dostępne na stronie internetowej WUG:

https://www.wug.gov.pl/o_nas/wiadomosci_wug/Bezpieczenstwo-gorniczej-pracy-w-2016-r/idn:2715

do góry