Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Jubileusz prof. Janusza Roszkowskiego

Jubileusz prof. Janusza Roszkowskiego

19 Czerwca 2015

Prezes WUG Mirosław Koziura uczestniczył 18 czerwca w seminarium naukowym z okazji jubileuszu 55 lat pracy naukowej i 80-lecia urodzin profesora Janusza Roszkowskiego. Podczas uroczystości w AGH złożył jubilatowi okolicznościowe życzenia i podziękowania za wieloletnią współpracę z nadzorem górniczym w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych. Tematem seminarium były wybrane zagadnienia z wentylacji kopalń węgla kamiennego. 

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Ryszard Roszkowski wspomagał nadzór górniczy uczestnicząc w pracach zespołów i komisji powoływanych przez prezesa WUG do badania przyczyn i okoliczności górniczych wypadków i wypracowywania wniosków dotyczących zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości. Był też wiceprzewodniczącym eksperckiej Komisji ds. zagrożeń metanowych, pożarowych, wybuchem pyłu węglowego oraz przewietrzania i klimatyzacji w podziemnych zakładach górniczych działającej przy WUG w latach 90. Jego specjalnością naukową w dziedzinie górnictwa jest aerologia górnicza i pożary w kopalniach. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał nie tylko w pracy w krakowskiej akademii, ale także jako członek Komitetu Górnictwa PAN, Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Polskiego Komitetu Światowych Kongresów Górniczych. Jest autorem i współautorem ok. 100 publikacji i książek oraz ok. 300 ekspertyz. 

Badania prof. Roszkowskiego dotyczą przede wszystkim prognozowania metanowości oraz sposobów regulacji i rozwiązań sieci odmetanowania, w tym matematycznego modelu opisu zjawiska filtracji metanu i jego wykorzystania dla optymalnego projektowania odmetanowania.

do góry