Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach i Katowicach

19 Czerwca 2015

W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, 17 czerwca br., odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowych Urzędów Górniczych w Rybniku, Gliwicach i Katowicach oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego z osobami kierownictwa Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach i Katowicach. Odbyło się ono w ramach realizacji porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 roku pomiędzy Prezesem UDT a Prezesem WUG w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych. Uczestniczył w nim również dyrektor Departamentu Energomechanicznego WUG.

W trakcie narady m.in. omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie, 
  • właściwości miejscowe i rzeczowe urzędów biorących udział w spotkaniu, 
  • wyniki kontroli oraz wybrane zdarzenia, które miały miejsce w 2015 r. w nadzorowanych zakładach górniczych przez OUG w Rybniku, 
  • wybrane zdarzenia w br. związane z eksploatacją urządzeń technicznych dozorowanych przez UDT, 
  • współpracę w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu.
    Ponadto rozmawiano na temat możliwości przeprowadzenia wspólnych szkoleń dotyczących wymogów formalno-prawnych w zakresie kwalifikacji (upoważnień) osób obsługujących urządzenia na powierzchni podziemnych zakładów górniczych jak i wymogów w odniesieniu do wybranych urządzeń użytkowanych w ruchu zakładu górniczego.
do góry