Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Karbidki dla dziennikarzy

Karbidki dla dziennikarzy

10 Lutego 2014

10 lutego br. obradowała ośmioosobowa Kapituła ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego "Karbidka", pod przewodnictwem dr inż. Piotra Litwy, prezesa WUG. Po analizie nadesłanych zgłoszeń przyznano pięć równorzędnych nagród w dwóch kategoriach.
Oceniany był całoroczny dorobek publicystyczny. Do konkursu mogli zgłaszać swoje publikacje dziennikarze: prasy, radia i telewizji regionalnych i ogólnopolskich, a także redakcji portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały rozpowszechnione w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Organizatorami Konkursu, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. Wacława Cybulskiego, która działa przy WUG.
W kategorii prasa i portale internetowe laureatami Karbidki 2014 zostali: Karolina Baca- Pogorzelska z dziennika Rzeczpospolita, Maciej Dorosiński z portalu nettg.pl oraz Witold Gałązka z tygodnika branżowego Trybuna Górnicza. W kategorii radio i telewizja "Karbidki" otrzymają: Przemysław Adamski z TVP Katowice oraz Andrzej Lampart z TVP Wrocław.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 kwietnia br., podczas XVI Konferencji z cyklu "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie", pod patronatem Ministra Gospodarki. Laureaci zostaną zaproszeni na obrady plenarne do Hotelu Villa Verde Congress & SPA w Zawierciu (ul. Mrzygłodzka 273).
Karbidki dla dziennikarzy nawiązują do historycznej lampki górniczej. Organizatorzy konkursu są przekonani, że media publiczne mogą być edukacyjnym kagankiem w upowszechnianiu dobrych praktyk w górnictwie. Przestrzeganie zasad BHP w zakładach wydobywających różnorodne kopaliny jest na wagę życia niejednego człowieka. Eksploatacja złóż z poszanowaniem środowiska decyduje o jakości życia mieszkańców gmin górniczych. Rola nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy wzrasta między innymi dzięki popularyzacji jej efektów. Dziennikarze podejmujący takie tematy, od czterech lat, mogą ubiegać się o konkursowe laury. Karbidki przyznawane są za promocje szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy ponad 200 tys. osób zatrudnionych w przemyśle wydobywczym w Polsce czyli w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym.

do góry