Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Gliwicach: Spotkanie z przedstawicielami Ośrodka (..)

OUG w Gliwicach: Spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Pomiarów i Automatyki PW S.A. w Zabrzu

12 Lutego 2014

10 lutego br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników specjalności elektrycznej Urzędu z osobami kierownictwa i pracownikami Ośrodka Pomiarów i Automatyki PW S.A. w Zabrzu.
Podczas spotkania omówiono:
- Obowiązujące przepisy dotyczące rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.
- Zasady przeprowadzania odbiorów technicznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
- Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w protokołach z pomiarów, badań
i odbiorów technicznych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
- Aktualne problemy związane z gospodarką remontową maszyn i urządzeń w zakładach górniczych.

do góry