Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Karbidki dla dziennikarzy

Karbidki dla dziennikarzy

9 Marca 2017

Rozstrzygnięto siódmą edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka”. Kapituła Konkursu - pod przewodnictwem Piotra Wojtachy, wiceprezesa WUG - podczas posiedzenia, które odbyło się 9 marca br. w WUG, po analizie zgłoszonych do oceny publikacji i głosowaniu, przyznała trzy równorzędne nagrody w kategorii: prasa i portale internetowe. W kategorii: radio i tv nie wyłoniono laureatów.

Uroczyste ogłoszenie werdyktu Kapituły Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas plenarnej sesji XIX Konferencji z cyklu „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, która odbędzie się w 4 kwietnia br. Laureaci otrzymają imienne zaproszenia do udziału w obradach. Sukcesy dziennikarzy w promocji bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie  po raz czwarty zostaną zaprezentowane przedstawicielom przedsiębiorców górniczych z całej Polski.

Wszystkie zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu spełniały wymogi regulaminowe. Kapituła przyznała nagrody za materiały dziennikarskie opublikowane w 2015 roku. Przesłane na konkurs publikacje oceniane były według kryteriów merytorycznych, w tym rzetelności, dociekliwości, różnorodności tematycznej oraz atrakcyjności formy dziennikarskiej prezentacji następujących tematów:

- profilaktyka zagrożeń występujących w górnictwie,

- zasady bhp w górnictwie,

- napiętnowanie złych nawyków,

- dobre praktyki i nowatorskie rozwiązania systemowe, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych,

- rola nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Mogą w nim uczestniczyć dziennikarze prasy, radia, telewizji, portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym. Organizatorami Konkursu jest Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego", która działa przy WUG. Coroczne edycje tego konkursu zostały zapoczątkowane w 2011 r.

do góry