Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorcy, osobami (..)

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorcy, osobami kierownictwa i dozoru ruchu oraz społecznymi inspektorami pracy PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku

10 Marca 2017

We wtorek, 7 marca br. w Ośrodku Kopalń Krosno odbyło się spotkanie dyrektora i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z przedstawicielami przedsiębiorcy, osobami kierownictwa i dozoru ruchu oraz społecznymi inspektorami pracy.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w otworowych zakładach górniczych Oddziału w Sanoku oraz przykłady wybranych wypadków i zdarzeń, zaistniałych w górnictwie otworowym,
  • zasady zatrudniania jednostek specjalistycznych przedsiębiorcy w ruchu zakładów górniczych,
  • podstawy prawne rozbiórki obiektów budowlanych przy robotach górniczych,
  • procedury dopuszczania maszyn i urządzeń przy robotach wykonywanych przez jednostki specjalistyczne przedsiębiorcy,
  • zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem przy robotach górniczych.

Ponadto przedstawiono spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej Urzędu.

do góry