Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Katowice: narada z kierownikami ruchu podziemnych (..)

Katowice: narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

18 Grudnia 2013
20 grudnia br. w OUG w Katowicach odbędzie się na narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych.
Podczas obrad zostaną omówione następujące tematy:
- Stan bezpieczeństwa do dnia narady, tj. 20.12.2013r.
- Stan zaawansowania izolacji rejonów tamami przeciwwybuchowymi w warunkach zagrożenia metanowego i pożarowego.
- Informacja dotycząca podjętych działań mających na celu usuwanie zaległości w remontach obiektów budowlanych zakładów górniczych, wynikających z nieprawidłowości i uszkodzeń stwierdzanych w przeglądach okresowych, w tym określenie ilości takich obiektów .
- Informacja o stanie ilościowym i długości tras urządzeń służących do jazdy ludzi, w tym oddanych do eksploatacji w 2013 r.
do góry