Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Katowice: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla (..)

Katowice: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu

20 Kwietnia 2012

20 kwietnia br. w siedzibie KWK "Wieczorek" w Katowicach odbyło się
6 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzy Kolasa. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice Michał Luty oraz przedstawiciele: UM Katowice, Wyższego Urzędu Górniczego, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz kopalń "Murcki-Staszic, "Wieczorek" i "Wujek".
Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2011 r.
i I kwartale 2012 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia:
- możliwości zamieszczenia na stronie internetowej KHW S.A. informacji dotyczących procedur związanych ze zgłaszaniem i rozpatrywaniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
- obserwacji geodezyjnych wpływu eksploatacji górniczej kopalni "Wujek" na pochylenie wieży spadochronowej usytuowanej w Parku im. T. Kościuszki w Katowicach,
- postępu prac zmierzających do zabezpieczenia, przez kopalnię "Wujek", terenu niecki bezodpływowej przy ulicy Szadoka, w rejonie ROD "Tęcza", przed napływem wód powierzchniowych.
Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w II i III kwartale 2012 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz zadań profilaktycznych.

do góry