Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami (..)

Gliwice: spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych

23 Kwietnia 2012

20 kwietnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
W czasie narady omówiono m.in.:
- stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w górnictwie,
- okoliczności i przyczyny katastrofy budowlanej związanej z pożarem mostu przenośnikowego do zbiornika węgla surowego przy szybie V, zaistniałej w dniu 18.02.2012 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej oraz wypadku ciężkiego, który miał miejsce 31.03.2012 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Pokój" w Rudzie Śląskiej,
- wybrane zagadnienia związane z wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. przepisów ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
- stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych.

do góry