Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Katowice: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Katowice: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

16 Kwietnia 2015

16 kwietnia br. w siedzibie Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” w Katowicach odbyło się 12 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Katowice, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz kopalń „Murcki-Staszic”, „Mysłowice-Wesoła”, „Wieczorek” i „Wujek”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2014 r.
i I kwartale 2015 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Ponadto poruszono zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2014 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

 

 

do góry