Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Rybnik: narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

16 Kwietnia 2015

16 kwietnia br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował okresową naradę z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele przedsiębiorców. Program narady, prowadzonej przez dyrektora OUG w Rybniku
obejmował m.in.:

  • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w KWK nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym wpływ tzw. „czynnika ludzkiego”;
  • omówienie przyczyn i okoliczności oraz podjętych i planowanych działań w celu zapobieżenia w przyszłości podobnym zdarzeniom po wypadku zbiorowym (11 wypadków lekkich), zaistniałym w dniu 23 stycznia br. w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach oraz niebezpiecznym zdarzeniu zaistniałym w dniu 14 marca br. w KW S.A. Oddział KWK „Jankowice” w Rybniku;
  • skutki prawne wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 1133);
  • opiniowanie projektów zagospodarowania złoża przez organy nadzoru górniczego;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w I kwartale br.;
  • systemy do kalibracji i testu sprawności pomiarowej urządzeń do pomiaru składu atmosfery kopalnianej.

 

 

do góry