Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kielce: Spotkanie w sprawie dozoru technicznego oraz (..)

Kielce: Spotkanie w sprawie dozoru technicznego oraz nadzoru i kontroli w zakładach górniczych

19 Listopada 2014

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach 18 listopada br. spotkał się z Dyrektorem Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Piotrkowie Trybunalskim.
Spotkanie odbyło się w ramach współpracy dyrektorów okręgowych urzędów górniczych i dyrektorami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego wynikającej z Porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego i Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.
Strony spotkania wymieniły się doświadczeniami dotyczącymi formy wykonywania dozoru technicznego oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych. Omówiono także stan bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, stosowanych w zakładach górniczych, w tym urządzeń transportu bliskiego w Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów".

do góry