Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Poznań: Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Poznań: Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych branży górnictwa otworowego

19 Listopada 2014

Z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu 18 listopada br. odbyła się narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych branży górnictwa otworowego. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz bezpieczeństwa pracy w prowadzeniu ruchu zakładu górniczego.
Program narady obejmował m.in. następujące kwestie:
- obowiązki przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów;
- gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości;
- przedstawienie stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w nadzorowanych
zakładach górniczych;
- zagrożenia w ruchu zakładów górniczych;
- nowe obowiązki dla KRZG i przedsiębiorcy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812);
- obowiązki podmiotów wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego, roboty geologiczne i górnicze w aspekcie wymogów art. 121 ustawy Prawo geologiczne i górniczego oraz przepisów wykonawczych;
- obowiązki KRZG w zakresie powiadamiania dyrektora okręgowego urzędu górniczego o zaistniałych w ruchu zakładu górniczego niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach.

do góry